Utbrytningar och sammanslagningar

Ett antal idrottsföreningar har startats efter en utbrytning från Djurgårdens Idrottsförening, oftast p.g.a. interna stridigheter och meningsskiljaktigheter. Vi har även några klubbar som gått upp i DIF och då främst Stockholms Östra Idrottsklubb, som är högst delaktiga till att Djurgårdens IF överlevt som förening.Stockholms Östra Idrottsklubb
Djurgårdens IF hade från början stadgar som sa att endast boende på Djurgården fick vara medlemmar. Stadgarna sa även att den som inte betalade sin medlemsavgift inom 6 månader "blev från föreningen skild". Medlemmarna var dock mer benägna att tävla och träna än att betala sina medlemsavgifter och när avgiften höjdes 1892, till en krona, ledde det till ännu svagare intresse för klubben. Skattmästaren försökte förgäves driva in medlemsavgifterna, men efter sommaren fanns endast 6 betalande medlemmar kvar.

En av de kvarvarande medlemmarna, Robert Andersson, var i augusti samma år på väg till ett DIF-möte, när han träffade August Björkdahl. August var ordförande i SÖIK, Stockholms Östra Idrottsklubb. Robert berättade att DIF antagligen skulle läggas ner vid kvällens möte. August protesterade och berättade att SÖIK också hade problem med medlemsuppslutningen. August Björkdahls hjärta klappade lite extra för DIF eftersom han tidigare bott på just Djurgården. Djurgårdens Idrottsförening hade dessutom varit framgångsrik under sin korta levnadstid och att upplösa den nu skulle vara mycket olyckligt, tyckte Björkdahl.

SÖIK hade vid tidpunkten också stora problem och verksamheten gick på sparlåga. August föreslog därför att DIF skulle ändra sina stadgar och tillåta att även boende utanför Djurgården skulle få bli medlemmar. Om DIF accepterade förslaget skulle han, i egenskap av ordförande, lägga ned Stockholms Östra Idrottsklubb och medlemmarna skulle istället få bli medlemmar i Djurgårdens IF.

Robert Andersson framförde förslaget vid DIF-mötet och fick styrelsens godkännande, med kravet att SÖIK:s medlemmar skulle gått med i DIF senast vid septembersammanträdet, annars skulle föreningen ovillkorligt läggas ner. August Björkdahl, hans bror och tre andra medlemmar i SÖIK infann sig på DIF:s möte den 1:a september. De överlämnade föreningens tillgångar till DIF och ansökte sedan om medlemsskap, som naturligtvis beviljades.

Nu bestod Djurgårdens IF av elva medlemmar, som under John G Janssons ledning slet hårt för att åter få fart på föreningen. August Björkdahl jobbade sida vid sida med John G Jansson i styrelsen i flera år och arbetet gav resultat, en efter en av de gamla medlemmarna återinträdde och nya tillkom. Redan vid årsskiftet 1892/1893 var medlemsantalet 23 och läget åter stabilt för vår förening.

Om SÖIK vet man dock inte så mycket idag. Har varken lyckats hitta vilka idrotter man utövade, eller hur klubbmärket såg ut. Sökandet fortsätter...

 

Malmens Tennisklubb
1959 startade Djurgårdens Idrottsförening en tennissektion. Sektionen blev mycket framgångsrik efter att ha stormat fram genom alla serier, blivit allsvensk och slutligen krönt bedriften med guld i Allsvenska Tennisserien 1962. Tennissektionen erövrades därutöver 12 svenska mästerskap under dess korta levnadstid. Efter en infekterad prestigefejd mellan Överstyrelsen och tennissektionens starke ledare, advokat Richard Zacharias, lämnade tennissektionen moderföreningen och startade Malmen TK 1962/1963. Det sas att den unga sektionen inte ville hålla sig inom Överstyrelsens strikta regelverk för undersektioner.

Många Djurgårdare frågade sig varför Överstyrelsen aldrig bemötte de beskyllningar som tennissektionen riktade mot Överstyrelsen under "tennisbråket". DIF ansåg att beskyllningarna var så befängda att de inte behövde bemötas, samt att Överstyrelsen och tennissektionen träffat ett s.k. "genlemens agreement, att man skulle skiljas åt i samförstånd.

Den utbrytande tennissektionen ville först kalla sig "Djurgårdens Lawn Tennisklubb", men DIF och Riksidrottsförbundet satte stopp för de planerna. Malmens första klubbmärke hade man direkt kopierat efter DIF:s sköld och efter påtryckningar från DIF fick man ändra även det.
Ett av den utbrytande sammanslutningens första åtgärder var att ge ut en tidning som man kallade för "Djurgårdsnytt" och dessförinnan hade man bildat "Förvaltningsbolaget Djurgårdstennis", för att övertyga läsarna om att det var Djurgårdens tidning. Tidningen hade dock inget med Djurgårdens IF att göra, utan var ett sätt för den utbrytande tennissektionen att berätta "sin version".

"Nu är det, för ett Djurgårdshjärta, fruktansvärt oförståeliga inträffat, att den ungdomliga, framgångsrika tennissektionen, vars medlemmar äro Djurgårdare och känna gemenskap med föreningen, blivit tvungna att för sitt fortsatta idrottsutövandes skull klippa av banden med moderföreningen och gå vidare som en självständig klubb. Denna separation från Djurgården är det mest onödiga i föreningens historia. En osmidighetens och prestigehävdandets absoluta triumf. Men andra vindar kommer en dag att blåsa och i mer än ett tennishjärta ser man fram emot den dagen då någon form av återknytning till gamla Djurgården kan ske. Troligen kommer den dagen, ty det är ej med lätt hjärta som tennisspelarna snart lämna Djurgårdens Idrottsförening." - Åke Dunér i Djurgårdsnytt 1963

Idag heter klubben "Tennisstadionklubben Malmen", eller kort för TSK Malmen, och har varit mycket framgångsrik. Läs mer på www.tskmalmen.se

 

Boxningsklubben av 1928
Att det fanns samarbetssvårigheter 1928 mellan boxningssektionen och Konte Jonsson å ena sidan och överstyrelsen (ÖS) å andra sidan är en av de minst bevarade hemligheterna i boxningssverige vid den här tidpunkten. I mitten på januari kommer så den definitiva brytningen mellan Konte Jonsson och Djurgårdens IF. Att den skulle komma förr eller senare var nog ingen överraskning men att det skulle ske vid denna tidpunkt och på det sätt som nu skedde var oväntat, inte minst för alla inblandade. Separationen blir smärtsam och det hela får stor uppmärksamhet i pressen. Det är naturligtvis omöjligt att nu exakt få reda på vad som verkligen hände och vilka de faktiska motiven var bakom de inblandade personernas handlande genom att läsa tidningsartiklar från tiden för brytningen. Men så här i efterhand verkar det hela till stor del handlat om pengar och personliga motsättningar.

I korthet utspelas följande. Konte är vid denna tidpunkt en ganska mäktig person inom amatörboxningen. Han är huvudtränare och ordförande i Sveriges största och mest framgångsrika klubb, ledamot i Svenska Boxningsförbundets styrelse samt landslagstränare och sekond. Som sådan tar han sig vissa friheter och lägger sig till med ett sätt som skapar konflikter i samarbetet med ÖS (och många inom boxningssporten). I mitten på januari är samarbetet så dåligt att Konte "på förekommen anledning" lämnar in sin avskedsansökan som sektionsordförande till ÖS samtidigt som han åker iväg på tävlingar till Danmark och inte är nåbar under en tid. Idrottsbladet publicerar nu denna nyhet men anger (felaktigt) att Konte begärt utträde ur Djurgården, att han ämnar starta en ny klubb och att många eller t.o.m. flertalet av djurgårdsboxarna förhoppningsvis skall följa med honom samt att han haft för dåligt betalt.

Tillsammans med halva den gamla sektionsstyrelsen bildas en ny klubb, "Boxningsklubben av 1928" eller BK 28 som den kom att kallas i dagligt tal. Birger "Birre" Wallskog (ordförande), Erik "Putte" Thorén (vice ordförande), A Hallberg (kassör), John Rydberg (sekreterare) och K Nilsson (ledamot) är alla gamla djurgårdare som nu tillsammans med Konte ingår i den styrelse som tillsätts i början av februari.
Mer info på difboxning.se

 

Simklubben Neptun
Bildades 12 oktober 1906 av medlemmar och ledare från Stockholms KK och Djurgårdens IF. Första ordföranden var ingen mindre än urDjurgårdaren Johan af Klercker. 1912 görs en reorganisation av styrelsen för att rycka upp klubben och Clerence von Rosen blir ny ordförande.

Från början fanns ingen ungdomsverksamhet, det stora målet var att bryta SKK:s traditionella segerrad i SM-polo. Så skedde först efter 19 års spel, år 1925.

Vid tiden för andra världskriget bildas damavdelningen, som blir en milstolpe i föreningens historia. Flickorna skördar stora framgångar och den kanske främsta idottsliga insatsen i Neptuns historia svarade Jane Cederqvist för genom att erövra silver på 400 m frisim vid olympiaden i Rom 1960.

 

Djurgårdshofs Idrottsklubb
Klubben hette från början Djurgårdens IK, men "stora" Djurgårdens IF bråkade om namnet, så de valde att byta till Djurgårdshof IK. "Hovet" som klubben kom att kallas bildades på Källhagens värdshus den 21 september 1913. Tidigt i klubbens historia fanns många sektioner, handboll, fotboll, friidrott, ishockey, bandy, bordtennis och bowling. Allteftersom tiden gick lades de olika sektionerna ned en efter en, bandyn lades ned i slutet av 50-talet, ishockeyn under 40-talet, bowlingen någon gång under 40- eller 50-talet. Bordtennisens öde är okänt och senast var det fotbollssektionen som gick i graven så sent som våren 2003. Numera finns bara handbollssektionen kvar och den bedriver endast seniorverksamhet med ett herrlag i division III mellansvenska östra och ett reservlag för herrar i division VII (reservlagsserie).
Mer info på www.djurgardshof.se

 

Djurgårdens Sportklubb - DSK
Bildades 3 maj 1902. Motarbetades från starten av "stora" Djurgårdens IF, som inte uppskattade konkurensen på ön. DSK "höll ut" till 1913, då klubben lades ned. Åtminstone 18 av medlemmarna gick över till Fredrikshofs Idrottsförening

 

Brottarklubben Athén
Bildades 3 september 1923 efter en utbrytning från DIF. Djurgårdens IF var fram till Athén bildning den enda brottarklubben i Stockholm. Klubbens mest framgångsrika brottare är Axel Grönberg, som vann OS-guld 1948 och 1952 samt VM-guld 1950.

 

Wasa IK
"I oktober 1904 kom från Wasa I.K. En anhållan att nämnda klubb skulle få inträda i D.I.F. Och denna anhållan beviljades". Så står det i Johan Af Klerckers outgivna 25-årsbok.

 

Skidklubben Skutt
Klubben bildades 28 mars 1923 i Fiskartorpet på förslag av Esse Schuman, svensk mästare i kombinerat. Mer info kommer.

 

Andra klubbar som troligtvis brutit sig ut från Djurgårdens IF:
IK Skade
Djurgårdskamraterna?


 

Källor:
Djurgårdsnytt 1963
Djurgårdaren 1964
Djurgårdens IF 100 år
www.difboxning.se
www.djurgardshof.se
www.tskmalmen.se
Wikipedia


/DIFarkivet.se

Copyright © DIFarkivet.se