Sällskapet Gamla Djurgårdare

Sällskapet Gamla Djurgårdare bildades 12 mars 1920. Huvudföreningens första ordförande, John G. Jansson, blev även sällskapets första ordförande.


Det låter till en början kanske lite förbryllande, att Gamla Djurgårdare alltså är yngre än den aktiva föreningen, men man måste ju ha varit ung Djurgårdare innan man kan bli en gammal.

Idén att sammanföra äldre medlemmar i Djurgårdens Idrottsförening hade diskuterats under en tid i de äldre leden. Intresset fanns både bland gamla styrelsepampar och föredetta aktiva idrottare. En vilja och önskan att engagera sig mer i Djurgårdens IF. Frågan blöttes och stöttes, och fram mot slutet av 1919 hade man hunnit så långt att en kommité hade bildats. I denna kommité ingick bland andra DIFs grundare John G Jansson, William Borgström, Herman Johansson och Harald "Lappen" Andrén.
Kommitén skickade ut en inbjudan till intresserade DIF-medlemmar om att sammanträda på föreningens årsdag, den 12 mars 1920 på restaurang Gillet. 27 personer närvarade vid mötet, där Sällskapet Gamla Djurgårdare såg dagens ljus för första gången.

Sällskapets första styrelse:
John G Jansson - Ordförande
Harald Andrén - Sekreterare
V. N. Petsén - Skattmästare
Herman Johansson - Klubbmästare
Ernst Ekberg - Suppleant

Antalet medlemmar 1920 var ett 75-tal "ärliga, pålitliga, fasta djurgårdare". Årsavgiften var 10 kr.
Länge var Sällskapet endast för medlemmar av manligt kön. Så var det i över 50 år, men då kom ett förslag att portarna skulle öppnas även för kvinnliga medlemmar. Förslaget gick igenom och fick till följd att hela den gamla styrelsen avgick i protest, med motiveringen att trivseln på Sällskapets träffar skulle gå förlorad...

Redan i december 1921 var Sällskapet i stånd att stödja den ekonomiskt ansträngda huvudföreningen med ett lån på 900 kr. Det blev fler lån med tiden, som återbetalades med ränta.

Vid Saltsjöbadsdagen 1924 debuterade Sällskapet som prisdonator genom att uppställa ett hederspris till minne av att 30 år förflutit sedan föreningens första backtävling i Saltsjöbaden. Menotti Jakobsson, Djurgårdens IF, erövrade dyrgripen. Vid samma tävling ihågkomms även föreningens store backhoppare, Bengt Tandberg, med ett minnespris i egenskap av tävlande såväl 1894 som 1924, en prestation som gavs beteckningen "ungdomlig friskhet och skicklighet i skidåkning".

Sällskapet brukar träffas tre gånger om året. Timmen före moderföreningens årsmöte brukar de hålla sitt årsmöte, där de snabbt klarar av förhandlingarna, men gärna stannar upp och diskuterar något problem som kan finnas i den lilla organisationen. Särskilt diskuteras problem hur man ska realisera kravet i stadgarnas första paragraf, där det står att Sällskapet ska vara "en sammanhållande länk mellan äldre och yngre Djurgårdare."

Allmänna Idrottsklubben från Solna har en sammanslutning motsvarande Sällskapet, som heter Gamla AIK:are.

Det finns säkert gamla Djurgårdare som gärna skulle vilja vara med i Sällskapet, för att ett par gånger om året få uppliva gamla minnen från sin aktiva tid som idrottsman eller idrottsledare i Djurgårdens Idrottsförening. För att bli medlem måste Du uppfylla följande:

1. Att ha fyllt 35 år
2. Medlem i DIF sedan minst 10 år
3. Ha verkat som spelare eller ledare i föreningen i minst 10 år.
4. Dessutom kan kvalificerat folk, som tjänat föreningens syften på styrelsens förslag inväljas i Sällskapet. Invalet sker endast en gång årligen, på Sällskapets årsmöte.

Sällskapets guldplakett
Sällskapets förnämsta utmärkelse, guldplaketten, instiftades 1936. Plaketten utdelas varje år vid Djurgårdens årsmöte, till "den av föreningens idrottsmän, som under närmast förflutna verksamhetsår åstadkommit den främsta idrottsprestationen (idrottsbradgen) inom föreningen". I första hand avsågs då att det skulle röra sig om en idrottsprestation på tävlingsbanan. Senare tillkom också en möjlighet för ledare att belönas med hedersplaketten och utmärkelsen kom också att benämnas "Årets Djurgårdare".

Beslut om plakettens utdelande fattas av en kommité, som består av Sällskapets styrelse och ordföranden i Djurgårdens Idrottsförening.
Dessa har fått plaketten:
1936 - Einar Karlsson, Olympisk bronsmedaljör i brottning, Berlin -36.
1937 - Olle Tandberg, Europamästare i boxning, tungvikt.
1938 - Harald Hedjerson
1939 - Einar Hammar
1940 - Bengt Winqvist
1941 - Nils Nordberg (Silver)
1942 - Bo Below
1943 - Maud Cederholm
1944 - Åke Alm (Silver), Bengt Jäderholm (Brons)
1945 - Axel Schörling, Carl Sundholm (Silver), Carl Jahnzon (Silver)
1946 - Åke Alm
1947 - Bengt Jäderholm (Silver)
1948 - Bengt Modigh
1949 - Carl Jahnzon, Carl-Erik Andersson (Silver)
1950 - Dan Netzell
1951 - Bertil "Nocke" Nordenskjöld
1952 - Edvin Vesterby, Torsten Svennberg (Silver)
1953 - Hans Tvilling, Stig Tvilling
1954 - Carl-Erik Andersson
1955 - Lennart Johansson
1956 - Signhild Tegner, Birger Nylund, Gösta Berg
1957 - Folke Mikaelsson
1958 - Gösta Sandberg
1959 - Sven Johansson, Hilding Lundberg (Silver), Ingvar Norén (Silver)
1960 - Björne Mellström, Elisabeth Thorson, pingismästare
1961 - Lasse Björn, ishockey. Arne Arvidsson, fotboll
1962 - Kathinka Frisk, slalom. Torsten Svennberg
1963 - Roland Stoltz, ishockey
1964 - Hans Mild, fotboll, ishockey
1965 - Hans Jacobsson, fäktning (1965 sid 15)
1966 - Ronnie Pettersson, fotboll
1967 - Britt Elfving, konståkning
1968 - Björn Ferm, fäkning, 5-kamp, OS-Guld
1969 - Karl-Åke "Putte" Palm, boxmästare. Ingvar Norén
1970 - Carl von Essen, fäktning. Tommie Karlsson, backhoppning
1971 - ingen kvalificerad
1972 - ingen kvalificerad
1973 - Jean Vaines, fäktning
1974 - Arvid Karlsson, Sven Lindman, fotboll (Silver)
1975 - Hansfredrik Frostell, Björn Alkeby, fotboll (Brons)
1976 - Leif Högström, Karl Liliequist (Silver), Béla Rerrich (Brons)
1977 - ingen kvalificerad
1978 - ingen kvalificerad
1979 - Mats Waltin, ishockey
1980 - Carl von Essen
1981 - ingen kvalificerad
1982 - ?

2006 - Christer Magnusson, styrelseledamot i både fotboll & hockey.
2007 - Mats Larsson, ordförande DIF Hockey

Där ej annat har angivits har plaketten utdelats i guld (förgyllt silver). De år styrelsen för Gamla Djurgårdare ansåg att "ingen riktigt stor Djurgårdare klev fram" ansåg sig styrelsen inte ha anledning att dela ut sin förnämliga utmärkelse till "Årets Djurgårdare". Det fick alltså bli ett tomrum i den långa raden av dylika förtjänta män och kvinnor.

1985, Sällskapets 65:e verksamhetsår, donerar Einar "Lill-Einar" Olsson, enligt sitt testamente, en gåva till Sällskapet. Gåvan uppgår till ca 100.000 kr och Sällskapets styrelse upprättar en särskild stadga, med rubriken Einar Olssons Minnesfond.

Sällskapet delar även ut ett ungdomsstipendium vid DIF Alliansförenings årsmöte. Priset är på 5.000:- och tilldelas varje år en lovande djurgårdsungdom. 2006 gick priset till en djurgårdsboxare.

Sällskapet och Djurgårdens Idrottsföreningen firade 1991 föreningens 100 års-dag. Firandet startade på Skansen, vid Djurgårdsstenen, och man vandrade därefter ner till huset Alberget 4A, där man avtäckte en minnesplakett ned inrist-ningen "I detta hus Alberget 4A bildades den
12 mars 1891 Djurgårdens IF. Minnesplaketten sattes upp på 100-årsdagen".

När Sällskapet Gamla Djurgårdare 1995 fyllde 75 år hade man 178 medlemmar och årsavgiften var 100 kr.

Ordföranden i Sällskapet:
John G Jansson 1920-1928
Ehrnfrid Frostell 1928-1929
N. A. Hedjerson 1929-1932
Axel Schörling 1932-1944
Bertil Nordenskjöld 1944-1964
Hans Garpe 1964-1971
Åke Löwgren 1971-1974
Ingvar Norén 1974-1976
Karl Liliequist 1976-
Gunnar Lunqvist 2007

 

Källor:
Djurgårdaren 1941
Djurgårdaren 1951
Djurgårdaren 1964
Djurgårdaren 1967/1968
Djurgårdaren 1976/1977
Djurgårdaren 1979/1980
Stadsarkivet


/DIFarkivet.se

Copyright © DIFarkivet.se