Johan af Klercker

Johan af Klercker var på sin tid en förgrundsfigur, inte enbart inom vår förening utan även i mångt och mycket inom svenskt idrottsliv. Han var styrelseledamot i ett flertal specialförbund och föreningar. Johan var sekreterare under flera år i DIF och hade hand om föreningens medlemsblad.



Johan af Klercker föddes den 7 maj 1883 i Ängelholm. 1897 flyttade han till Nybrogatan 15b på Östermalm i Stockholm. Hans fullständiga namn var Johan Carl Nathanael af Klercker och var på sin tid på god väg att bli ingenjör, men gled in på den idrottsliga banan som också blev hans fortsatta verksamhet. Namnen Carl Nathanael är släktnamn ärvt från general Carl Nathanael Klerck född 1734, som adlades med namnet af Klercker 1780.

Johan led av skelettelefantiasis, vilket gav honom ett väldigt huvud och händer stora som kappsäckar. Ett iögonfallande utseende, men han var världens snällaste och hjälpsammaste människa och därtill utrustad med ett fenomenalt minne. Något handikapp hindrade dock inte Johan från att spela fotboll på Idrottsparken, Stadions föregångare, då svensk fotboll ännu inte trampat ut barnskorna. Han var i sin ungdom målvakt i DIF Fotboll och någon beskrev att när denna jätte kastade sig efter ett skott var det som om ett av Stadiontornen rasat omkull. Unge herr Klercker sades vara den enda i landet som kunde gripa om och slunga fotbollen med en hand "praktiskt taget som en ärta". Så stora var hans händer och detta var såklart långt innan dagens preparerade målvaktshandskar.

Klercker blev senare, under en lång period, Djurgårdens store sekreterare och redaktör för föreningens medlemsblad, "Djurgårdens Idrottsförenings Medlemsblad", som fungerade som ett nav för hela föreningen. Han var redaktör från 1909 tills han avgick 1915, men fortsatte som ansvarig utgivare.

Fr.o.m. 1909 till sin död 1933 var Johan af Klercker sportchef på Svenska Dagbladet. Han vände på sitt namn och kallade sig Klehan av Jorcker och så var signaturen klar, "Klehan". I seklets början var sporten ännu inte någon folkrörelse och ovan nämda sportchef slash sportredaktör redigerade under många år även, den något mindre livfulla avdelningen, "Familjenytt". Klehan väckte förfäran när han en dag 1920 kom ner på redaktionen och förklarade att han behövde fyra spalter för idrottsavdelningen. Nej, mycket utrymme kunde man inte offra...





Johan af Klercker planerade att ge ut en bok om Djurgårdens Idrottsförenings 25 års-jubileum, 1916. Klehan var så gott som färdig med boken, men av någon anledning gick den aldrig i tryck. Ett utkast till boken finns idag att läsa på Stadsarkivet i Stockholm och en idé om att slutföra arbetet med boken har på senare tid väckts.

Han förde pennan med elegans och skärpa, och humor ägde han i rikligt mått. På ett årsmöte någon gång läste han upp sedvanliga årsberättelsen om sektionernas mångskiftande arbete. Blott den invigde visste att berättelsen ännu ej hunnit bliva till, att uppläsaren "diktade", att han således "läste" på blankt papper. Denna episod må här nämnas, ty den var karaktäristisk. Klehan var aldrig rådlös.

Johan af Klercker beskrev 1908 Djurgårdens sköld med denna dikt, senare kallad "Djurgårdsdikten", som publicerades i Djurgårdens första medlemsblad "Diabolo":

Särskilt stort anseende hade Johan som backdomare och räknades till världens allra främsta. Han var domare i backhoppning bl.a. i OS 1932.
1933 skrev han en handbok för backhoppning och minnesskriften "Svenska Skidförbundet 1908-1933".

 

Johan af Klercker var på sin tid en förgrundsfigur, inte enbart inom vår förening utan även i mångt och mycket inom svenskt idrottsliv. Han var styrelseledamot i flera specialförbund och föreningar, bl.a. simklubben Neptuns första ordförande 1906, satt med i Svenska Simförbundets styrelse 1907-1908, ordförande för Svenska Cykelförbundet 1916-1917, sekreterare i Svenska Skidförbundet 1916-26 och var sekreterare i Sveriges Olympiska Komitté SOK.

"Johan är en hederspamp av första ordningen, en Goliat med en konfirmationsflickas blida humör och den förnämsta representanten för det kamratskap, som aldrig sviker eller lämnar en vän i sticket. Dessutom har Johan en god portion medveten humor, som gör att han ser livet från den glada sidan, även när han är pank eller då DIF har blivit besegrat. Dom påstår, somliga förstås, att det inte går an att Johan sitter på Metropol varenda kväll. Kanske är det lite överdrivet, men jag svarar : det är bra att ha Johan till hands, om det händer något för andra hyggliga Djurgårdare."
- Johan Alexander 1908

Johan gifte sig 1912 och fick en dotter, Elisif, som blev sveriges första kvinnliga domare vid skidhoppningstävlingar. Johans bror, advokat Rolf Inge Olof af Klercker (1881-1958), vann SM i konstsimning 1912.

Det finns många historier om Klehan. Vid Bodenspelen 1921 fungerade skidförbundssekreteraren Johan af Klercker som måldomare vid budkaveln. Hans gamla vän Albin Lingvall anlände i mål som trea. Klehan gick fram och gratulerade med orden: "Bravo Lingvall, du har vunnit!". När man upplyste Klehan om misstaget sa han "Jag har inte sett någon annan, så det kan jag icke godkänna..."
Vid SM i Umeå 1931 förde han pressens talan med utgångspunkt från orden: "En pressman måste så mycket som möjligt öka allmänhetens okunnighet för att dölja sin egen". Ett uttalande som vittnar om Klehans ironiska humor.

Klercker insjuknade under sin tid i spanska sjukan, som följdes av dubbelsidig lunginflamation. Detta var vanligt att leda till döden men han besegrade sjukdomen 1919. Tillfrisknandet, av en av föreningens äldsta medlemmar, gladde många Djurgårdare.

När Klehan till slut gick bort 1933 var det bokstavligen med pennan i hand och bröt t.o.m. ett telefonsamtal, i vilket han just redogjorde för sin uppfattning rörande Svenska Dagbladets guldmedaljutdelning. En blodvåg sprängde en inre viktig fördämning och det stolta maskineriet stannade omedelbart - och för alltid.

 

 

Källor:
Djurgårdaren 1931
Djurgårdaren 1941
Djurgårdaren #1 1991
Stockholmsliv I:3
Djurgårdens IF 100 år
Svenskt biografiskt lexikon, häfte 102
Sveriges ridderskaps och adels kalender
Nationalencyklopedin
Simsällskapet Neptun
Svenska Cykelförbundet
Svenska Dagbladet 


/DIFarkivet.se

Copyright © DIFarkivet.se