Djurgårdsstenen

Djurgårdens IF:s första stora idrott var skidsporten, både i backe och längd. Bl.a. hoppade man backhoppning i Sirishofsbacken på Skansen där man idag kan finna en sten med DIF-emblem på, den s.k. Djurgårdsstenen.Den 17 mars 1891 började ett lag dalkarlar timmra de första stugorna på Skansen och ungefär samtidigt höll den nybildade föreningen Djurgårdens IF sin första backhoppningstävling.

Det var soldaterna vid Norska gardet som på allvar drog igång intresset för skidåkning i Stockholm. Det Norska Gardet var förlagt till Stockholm sedan 1856 p.g.a. unionen mellan Sverige och Norge.

Under vintern åkte gardisterna skidor på Djurgården. Deras framfart i skidbackarna fascinerade stockholmarna och vackra vinterdagar var det folkvandring till Djurgården för att titta på norrmännens djärva hopp. I Sirishofsbacken på Skansen gjorde gardessoldaterna sina skidluftfärder. De utmanade på så sätt pojkarna på Djurgården att själva försöka tävla.DIF:s första tävling i backhoppning ägde rum i Sirishofsbacken på Skansen, där man hoppade från Vårdkasberget och ner på Djurgårdsbrunnsvikens is. Den "naturliga" backen nyttjades av DIF fram till 1900-talets första år och till minne av backen och dess historia lät Djurgårdens IF 1955 resa en minnessten på den plats där skidbacken en gång låg.
Berget stupar brant ned mot Djurgårdsbrunnsviken och från minnesmärket erbjuds man en hänförande utsikt över diplomatstaden och övre Östermalm. Stenen har valts ut från Skansens egen mark och fanns där säkert redan år 1891, då den stockholmska backhoppningen startades, på detta blygsamma sätt.

Skansen har i alla tider ställt sig avvisande till diverse välmenta statyer och minnesmärken, fastslog dr Mats Rehnberg i Skansenledningen på måndagskvällen den 12 mars 1956, men nu har vi gjort ett undantag som dock inte får gälla som något slags prejudikat.
Djurgårdens Idrottsförening är årsbarn med Skansen och föreningens idrottsliga debut hör på sätt samman med Skansen själv och därför har vi ansett oss bära ett undantag i dag.

Annat lät det våren 1894 när Artur Hazelius, grundare av Skansen, föreslog att DIF skulle förlägga våra träningar och tävlingar till Skansen, där vi skulle få en stuga till vårt förfogande. Detta förslag behandlade föreningen, men ansåg att man trivdes så bra i dåvarande Frisens park och att man där mera ostört kunde träna och tävla än på Skansen, så vi tackade nej till Hazelius önskan.

DIF-emblemet på Djurgårdsstenen är föreningens stora väggplakett med motivet "Bågspännaren" av Christian Eriksson. Plaketten är Djurgårdens kanske förnämsta utmärkelse.

"Bågspännaren" pryder föreningens medaljer och plaketter sedan 1920.

Orginalplaketten på Djurgårdsstenen bröts loss och stals 1989. Familjen Dettner donerade då Anna Dettners plakett, med nr 11 på baksidan, som Anna fått på 70-årsdagen 1978. På Djurgårdens födelsedag den 12 mars sattes den nya plaketten på plats och tog den ursprungliga platsen.Initiativtagare till Djurgårdsstenen på Skansen var Birger Nylund, Djurgårdens kanske största idrottsledare genom tiderna. "Birre" kom till Djurgården som 14-åring och började som backhoppare 1895. 1905 fick han ta hand om en sektion och har sedan dess varit ledare för någon Djurgårdssektion. Han satt 50 år i olika Djurgårdsstyrelser, vilket borde vara rekord i vår förening.

Urdjurgårdaren Nocke Nordenskjöld, höll högtidstalet och den ännu äldre skid- och skogskarlen Birre Nylund, ekiperad i sin idrottshistoriska sälskinnsanorak, lät täckelsen falla vid invigningen 1955.

En exklusiv samling gamla Djurgårdare bevistade högtidligheten, vilket var ett värdigt firande av Djurgårdens 65-års-dag.

   

Hans Garpe sa följande 1967:
"Våra stiftare och fäder i Djurgården har rest ett minne på Skansen i form av Djurgårdsstenen. Det är där vi en gång per år, på föreningens födelsedag 12 mars, ska samlas och minnas och känna oss lyckliga över alla goda Djurgårdskamrater. Är det inte något för varje äkta Djurgårdare att se fram emot? Jo, det är jag övertygad om och därför säger jag alltid "Hej - vi ses vid stenen!"

Hans Garpes uppmaning klingar härmed ut till oss alla i Djurgårdens IF:

Det skall inte behöva komma någon kallelse, alla ska veta, att vi träffas vid Djurgårdsstenen varje år den 12 mars kl 19:00 !

 


 

Källor:
DSC medlemstidning 1957
Djurgårdaren 1967/1968
DIF Alliansen
Djurgårdens IF 100 år
Stadsarkivet


/DIFarkivet.se

Copyright © DIFarkivet.se