Djurgårdens Idrottsförenings styrelser sedan 1891

Överstyrelsens sammansättning från födelseåret till 1990, då Djurgårdens IF ombildades från Sektionsförening till Alliansförening.1891
John G. Jansson - Ordförande och skattmästare
Axel C. Eriksson - Sekreterare
John Petersén - Kassör
Gustaf H. Tibell - Klubbmästare
Harald M. Magnusson - Suppleant
Arvid K. Johansson
Nils K. Widgren
Carl G. Blomgren
Axel H. Cederlöf
Frans W. Lundqvist

1892
John G. Jansson - Ordförande och skattmästare
Harald Magnusson - Vice ordförande
J. G. Petersén - Sekreterare
August Björkdahl - Klubbmästare
G. Pärsson - Klubbmästare

1893
O. Rylander - Ordförande
C. E. Widén - Vice ordförande
Harald Magnusson - Sekreterare
Aasmund Oppenböen - Vice sekreterare
John G. Jansson - Skattmästare
C. August Björkdahl - Klubbmästare
E. Gallon - Klubbmästare

1894 (första delen)
John G. Jansson - Ordförande
Axel Öfverstén - Vice ordförande
H. Magnusson - Sekreterare
August Björkdahl - Vice sekreterare
H. Johansson - Skattmästare
?. Blomgren - Klubbmästare
G. Erikson - Klubbmästare
C. G. Widén - Klubbmästare

En föreningsmedlem skref till styrelsen och klagade. Han yrkade på att en kommitté skulle tillsättas med uppdrag att uppgöra förslag till åtgärder för förbättrandet af ekonomien, hvilken under vintern blifvit försämrad. Medlemmarnes deltagande i de sammanträden som höllos var äfven dåligt till skillnad mot tidigare, då särskilda straffbestämmelser måste införas för den som föllo andra i talet, hvilket tyder på att deltagandet i diskussionen var lifligt. Vid sådana tillfällen var det icke ovanligt att diskussionen fortsattes efter sammanträdets slut med knytnäfvarne utanför sammanträdeslokalen.

1894 (andra delen)
John G. Jansson - Ordförande
Axel Öfverstén - Vice ordförande
H. Magnusson - Sekreterare
August Björkdahl - Vice sekreterare
H. Johansson - Skattmästare
? . Blomgren - Klubbmästare
G. Erikson - Klubbmästare
C. G. Widén - Klubbmästare

1895
John G. Jansson - Ordförande
Axel Öfverstén - Vice ordförande
C. Lindblom - Sekreterare
G. Blomgren - Vice sekreterare
H. Johansson - Skattmästare
August Björkdahl - Klubbmästare
G. Flodin - Klubbmästare

1896
Johan Arkadius Dahlin - Ordförande
John G. Jansson - Vice ordförande

1897
John G. Jansson - Ordförande (100-boken, sid 430, John G enligt Klercker?)
O. Rylander - Tävlingssekreterare (IMG_1201.JPG)1898
Herman Johansson - Ordförande


1899
K. Moberg


1900
Gustaf Herman Andersson - Ordförande
John G. Jansson - Vice ordförande
Karl Nordenvall - Sekreterare
Algot Nilsson - Vice ordförande
Albert Johansson - Skattmästare
Herman Johansson - Vice skattmästare
E. Hagberg - Tävlingssekreterare
Th. Andersson - Klubbmästare
Fr. Johansson
J. A. Hansson
Johan Björkdahl
Knut Nordenson - Revisor
Karl Ågren - Revisor

1901
Gustaf Herman Andersson - Ordförande
C. Nordenvall - Sekreterare
C. A. Johansson - Kassör

1902
Gustaf Herman Andersson - Ordförande
A. F. Forsberg - Vice ordförande
Karl Nordenvall - Sekreterare
Eric Person - Vice sekreterare
E. R. Jörgensen - Tävlingssekreterare
Albert Johansson - Skattmästare
E. Ekberg - Vice skattmästare
J. A. Björkdahl - Klubbmästare
K. A. Fredriksson
Herman Johansson
Algot Nilsson
C. Lindblom - Revisor
Eric Ohlsson - Revisor

1903
Gustaf Herman Andersson - Ordförande
K. A. Fredriksson
G. H. Andersson
E. Ekberg
H. Johansson
F. Johansson
A. Johansson
P. Egnell
W. Rosén
L. G. Sääf
C. Lindbom
C. Persson

1904
Gustaf Herman Andersson - Ordförande

1905
Gustaf Herman Andersson - Ordförande
John G. Jansson - Revisor

1906
Carl Hellberg - Ordförande
John G. Jansson - Revisor

1907
Carl Hellberg - Ordförande
John G. Jansson - Revisor

1908
Carl Hellberg - Ordförande
John G. Jansson - Revisor
Johan af Klercker - Sekreterare
B. Walla - Skattmästare

1909
C. Hellberg - Ordförande
A. Hedjersson - Vice ordförande
B. Walla - Skattmästare (Bengt eller Birger)
C. L. Kornerup - Utrikessekreterare
Johan af Klercker - Sekreterare
V. N. Petsén - Expeditionschef
F. Dahlström - Intendent
E. Ekberg - Klubbmästare
B. Nylund - Styrelseledamot
C. Wilhelmsson - Vice klubbmästare
H. Andrén - Vice sekreterare
John G. Jansson - Revisor

1910
C. Hellberg - Ordförande
A. Hedjersson - Vice ordförande
B. Walla - Skattmästare (Bengt eller Birger)
E. Ekberg - Vice skattmästare
Johan af Klercker - Sekreterare
V. N. Petsén - Expeditionschef
C. Wilhelmsson - Intendent
A. Norling - Klubbmästare
B. Nylund - Styrelseledamot
O. Bomgren - Vice klubbmästare
G. Frykman - Vice sekreterare
John G. Jansson - Revisor

1911
C. Hellberg - Ordförande
A. Hedjersson - Vice ordförande
V.N. Petsén - Skattmästare
E. Ekberg - Vice skattmästare
Johan af Klercker - Sekreterare
C. Wilhelmsson - Intendent
A. Norling - Klubbmästare
B. Nylund - Styrelseledamot
O. Bomgren - Vice klubbmästare
G. Frykman - Vice sekreterare
John G. Jansson - Revisor

1912
C. Hellberg - Ordförande
A. Hedjersson - Vice ordförande
V.N. Petsén - Skattmästare
E. Ekberg - Vice skattmästare
D. Sandqvist - Sekreterare
C. Wilhelmsson - Vice sekreterare
E. Lemon - Intendent
E. Nilsson - Vice intendent
G. Frykman - Styrelseledamot
A. Norling - Styrelseledamot
B. Nylund - Styrelseledamot
F. Dahlström - Styrelseledamot
Johan af Klercker - Suppleant
E. Johansson - Suppleant
C. Jahnzon - Suppleant

1913
C. Hellberg - Ordförande
A. Hedjersson - Vice ordförande
V.N. Petsén - Skattmästare
E. Ekberg - Vice skattmästare
D. Sandqvist - Sekreterare
C. Wilhelmsson - Vice sekreterare
E. Lemon - Intendent
E. Nilsson - Vice intendent
G. Frykman - Styrelseledamot
A. Norling - Styrelseledamot
B. Nylund - Styrelseledamot
F. Dahlström - Styrelseledamot
Johan af Klercker - Suppleant
E. Johansson - Suppleant
C. Jahnzon - Suppleant

(Konungen har den 15 maj 1913 utnämt ordförande Carl Hellberg & hedersledamot C. L. Kornerup till riddare av Vasaorden.)

1914
C. Hellberg - Ordförande
A. Hedjersson - Vice ordförande
C. Jahnzon - Skattmästare
E. Ekberg - Vice skattmästare
A. Hallgren - Sekreterare
E. Ahlström - Vice sekreterare
C. Wilhelmsson - Intendent
K. Sundholm - Vice intendent
B. Nylund - Klubbmästare
K. A. Fredriksson - Vice klubbmästare
V. N. Petsén - Styrelseledamot
E. Lemon - Styrelseledamot
A. Norling - Styrelseledamot
E. Nilsson - Suppleant
E. Johansson - Suppleant

1915
C. Hellberg - Ordförande
E. Ekberg - Vice ordförande
C. Jahnzon - Skattmästare
B. Nyström - Vice skattmästare
A. Hallgren - Sekreterare
F. Wahlgren - Vice sekreterare
C. Wilhelmsson - Intendent
K. Sundholm - Vice intendent
B. Nylund - Klubbmästare
R. Grönskog - Vice klubbmästare
V. N. Petsén - Styrelseledamot
A. Norling - Styrelseledamot
E. Ahlström - Styrelseledamot
Hj. Skoglund - Suppleant
Hj. Åkerholm - Suppleant

1916
C. Hellberg - Ordförande
E. Ekberg - Vice ordförande
C. Hj. Skoglundh - Sekreterare
D. Nilsson - Vice sekreterare
K. Sundholm - Skattmästare
Hj. Åkerholm - Vice skattmästare
G. Jönsson - Materialförvaltare
Edv. Nordberg - Vice materialförvaltare
B. Nylund - Klubbmästare
R. Grönskog - Vice klubbmästare
C. Jahnzon - Styrelseledamot
B. Nordenskjöld - Styrelseledamot
V. N. Petsén - Styrelseledamot
D. Karlsson - Suppleant
C. Wilhelmsson - Suppleant
Hj. Åkerholm - Suppleant

1917
C. Hellberg - Ordförande
B. Nylund - Vice ordförande
J. Bång - Sekreterare
D. Nilsson - Vice sekreterare
K. Sundholm - Skattmästare
E. Ekberg - Vice skattmästare
G. Jönsson - Materialförvaltare
E. Nordberg - Vice materialförvaltare
R. Grönskog - Klubbmästare
R. Wicksell - Vice klubbmästare
C. Jahnzon - Styrelseledamot
B. Nordenskjöld - Styrelseledamot
V. N. Petsén - Styrelseledamot
C. Hj. Skogludh - Styrelseledamot
R. Grönskog - Suppleanter
D. Karlsson - Suppleanter

1918
C. Hellberg - Ordförande
B. Nylund - Vice ordförande
J. Bång - Sekreterare
E. Ahlström - Vice sekreterare
K. Sundholm - Skattmästare
E. Ekberg - Vice skattmästare
G. Jönsson - Materialförvaltare
E. Nordberg - Vice materialförvaltare
H. Hagberg - Klubbmästare
Å. Wetterlind - Vice klubbmästare
G. Frykman - Styrelseledamot
D. Nilsson - Styrelseledamot
R. Wicksell - Styrelseledamot
B. Nordenskjöld - Styrelseledamot
C. Wilhelmsson - Suppleanter

1919
C. Hellberg- Ordförande
B. Nylund - Vice ordförande
G. Frykman - Sekreterare
C. Swanberg - Vice Sekreterare
K. Sundholm - Skattmästare
C. Wilhelmsson - Vice Skattmästare
C. Jönsson - Materialförvaltare
E. Nordberg - Vice materialförvaltare
E. Ekberg - Klubbmästare
E. Björe - Vice klubbmästare
E. Ahlström - Suppleant
J. Bång - Suppleant
C. Lundqvist - Suppleant
Å. Wetterlind - Suppleant

1920
C. Hellberg - Ordförande
B. Nylund - Vice ordförande
E. Ahlström - Sekreterare
S. Rydow - Vice sekreterare
K. Sundholm - Skattmästare
C. Wilhelmsson - Vice skattmästare
E. Sundberg - Materialförvaltare
S. Lindblad - Vice materialförvaltare
T. Dahlström - Klubbmästare
E. Ekberg - Vice klubbmästare
E. Björe - Suppleant
J. Bång - Suppleant
E. Nordberg - Suppleant
B. Nordenskjöld - Suppleant
V. N. Petsén - Suppleant

1921
C. Hellberg - Ordförande
E. Ahlström - Sekreterare

1922
C. Hellberg - Ordförande
E. Ekberg - Vice ordförande
E. Ahlström - Sekreterare
E. Torbiörn - Vice sekreterare
K. Sundholm - Skattmästare
E. Sundberg - Vice skattmästare
A. Åsberg - Materialförvaltare
A. H. Nilsson - Vice materialförvaltare
E. Frostell - Klubbmästare
H. Andrén - Vice klubbmästare
O. Donald - Suppleant
Hj. Skoglundh - Suppleant
G. Tandberg - Suppleant
G. Johansson - Suppleant
A. Schörling - Suppleant

1923
C. Hallberg - Ordförande
E. Ekberg - Vice ordförande
E. Ahlström - Sekreterare
E. Torbiörn - Vice sekreterare
K. Lundholm - Skattmästare
A. Schörling - Vice skattmästare
E. Flodell - Klubbmästare
H. Andrén - Vice klubbmästare
A. Åsberg - Materialförvaltare
A. H. Nilsson - Vice materialförvaltare
E. Sundberg - Intendent
C. Jonsson - Suppleant
H. Sundberg - Suppleant
A. Hedlund - Suppleant

1924
C. Hellberg - Ordförande
E. Ahlström - Sekreterare
K. Sundholm - Skattmästare
O. Donald -
E. Ekberg -
E. Frostell -
E. Hemming -
K. Jonsson -
A. Rosswall -
A. Schörling -
F. Skoglund -
E. Torbiörn -
A. Åsberg -
H. Andrén - Suppleant
N. Nilsson - Suppleant
K. Schlaaf - Suppleant
J. Bång - Revisor
K. Sandlund - Revisor

1925
C. Hellberg - Ordförande
K. Sundholm - Kassör

1926
Nils Adolf Hedjerson - Ordförande
Axel Lindgren - Sekreterare
K. Sundholm - Kassör

1927
Nils Adolf Hedjerson - Ordförande
G. Ekberg - Vice ordförande
Axel Lindgren - Sekreterare
D. Olsson - Vice sekreterare
K. Sundholm - Skattmästare
A. Rosswall - Intendent och vice skattmästare
N. Carlsson - Materialförvaltare
N. Nordberg - Vice materialförvaltare
H. Kjellstrand - Klubbmästare
E. Frostell - Vice klubbmästare
K. Johnson -
E. Ahlström -
H. Svensson -

Det 37:e årsmötet i Tattersalls festvåning blev ett av de stormigaste på länge, men så fanns en del brännbara ämnen på programmet. Herr Hedjerson har på grund av bristande tid undanbett sig omval och som främsta kandidat lanserades löjtnant Bertil Nordenskjöld, på sin tid en av föreningens stora stöttepelare i fotbollslaget. Efter en del meningsutbyte gick valet igenom, då fullt enhälligt.
Löjtnant Nordenskjöld hade, kanske närmast med tanke på fotbollslagets skötsel, bett att få in dess gamle ledare, hr Jönsson, i styrelsen, och kring detta namn uppstod en massa stridigheter, och den ena styrelseledamoten efter den andra hotade med att avgå, om Jönsson blev vald. Han föll också igenom, varigenom lugnet blev återställt.
I ett kraftigt och kärnfullt anförande hälsade Hedjerson den nya ordföranden och löjtnant Nordenskjöld svarade inte mindre kraftigt, varpå det efter tre timmars intressant underhållning var klart för supén. 13 mars 1928

1928
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Axel Lindgren - Sekreterare
K. Sundholm - Kassör

1929
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Axel Lindgren - Sekreterare
K. Sundholm - Kassör

Vid Djurgårdens ajournerande årsmöte, som hölls i föreningens nya klubblokal, förelåg en uttrådesansökan ur överstyrelsen från ingen mindre än föreningens mångårige sekreterare, Axel Lindgren. Vidare utträdde ur styrelsen herr E. Ahlström och Lorenz Jönsson, i vilkas ställe invaldes herr J. Lindström och S. Lindqvist.
Djurgårdssekreterarens avgång kom som en blixt från en klar himmel för föreningsmedlemmarna. Visserligen har man haft på känn att något varit i görningen och att samförståndet inom Djurgården ej varit det bästa på senare tiden efter de senaste prövningar föreningen, i form av fotbollslagets relegering, varit utsatt för. 22 juni 1929

1930
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Gunnar Rönn
Karl Sundholm - Kassör
Sam Lindqvist
Gustaf Thyreli
Arvid Karlsson
Holger Carlsson
V. N. Petsén
Axel Rosswall
Ragnar Rosberg
Carl Jahnzon

1931
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
K. Sundholm - Kassör

1932
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Axel Lindgren - Sekreterare
Karl Sundholm - Kassör
Gunnar Rönn
Fred Skoglund
Bertil Carlsson
Nils Carlsson
Carl-Gustaf Smedberg
Karl Lindh

1933
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Gunnar Rönn - Vice ordförande och kassör
Axel Lindgren - Sekreterare
Holger Carlsson - Vice sekreterare
Fredrik Skoglund - Vice kassör
Torsten Svennberg - Materialförvaltare
Ragnar Rosberg - Vice materialförvaltare
Axel Jonsson - Klubbmästare
Valdemar Palmqvist - Vice klubbmästare
Knut Wasström - Suppleant
Åke Löfgren - Suppleant
Bertil Carlsson - Suppleant
Erik Svärd - Suppleant
Sam Lindqvist - Intendent Tranebergs Idrottsplats

1934
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Axel Lindgren - Sekreterare

1935
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Axel Lindgren - Sekreterare

1936
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Axel Lindgren - Sekreterare

1937
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Axel Lindgren - Sekreterare

1938
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Axel Lindgren - Sekreterare

1939
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Axel Lindgren - Sekreterare

En regimförändring har företagits i och med att den föregående kombinerade sekreteraren och kassören Axel Lindgren (X:et) avgått från bägge sina poster. Han har varit sekreterare i snart 10 år. På grund av det alltmer ökade arbetet inom föreningen har hans tid inte räckt till, och nu har Nisse Carlsson förordnats som kassör, medan Kalle Lundberg (inomhushopparen) blivit sekreterare. 29 april 1939

1940
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Nisse Carlsson - Kassör
Kalle Lundberg - Sekreterare

1941
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Torsten Wiklund - Vice ordförande
Karl Lundberg - Sekreterare
Sven Hellborg - Kassör
Lars Hjertstrand - Intendent

1942
Bertil Nocke Nordenskjöld - Ordförande
Torsten Wiklund - Vice ordförande

Major Bertil Nordenskjöld har beslutat att dra sig tillbaka. Hans militära arbete hindrar honom att behålla den krävande ordförandeposten i vår stora allroundförening. Som hans efterträdare nämns två man, dels kapten Torsten Wiklund, vilken för närvarande är ordförande, dels direktör Sven Larson, DIF-medlem sedan en del år tillbaka och ordförande i Restaurangernas IK. De både kandidaterna har sina olika förespråkare och det drar ihop sig till ordförandestrid.
Vid årsmötet på Tattersall valdes restaurangägaren direktör Sven Larson till ordförande. Den nya ordföranden hade framställt som sitt önskemål, ifall han kom i fråga på ordförandeposten, att få Nordenskjöld vid sin sida som adjungerad ledamot i styrelsen, och detta gick årsmötet med på. Den som ordförandekandidat även lanserade vice ordföranden, Torsten Wiklund, hade avsagt sig till förmån för Sven Larson. 25 september 1942

1942-1953
Sven Larson - Ordförande

1950
Sven Larson - Ordförande
Karl-Erik Nordlund - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Gunnar Rinman - Skattmästare
Åke Dunér - Styrelseledamot
Sven Hellborg - Styrelseledamot
(en vakans)

1951
Sven Larson - Ordförande
Karl-Erik Nordlund - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Gunnar Rinman - Skattmästare
Åke Dunér - Intendent
Sven Hellborg - Styrelseledamot
Ingvar Norén - Styrelseledamot

1952
Sven Larson - Ordförande
Karl-Erik Nordlund - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Gunnar Rinman - Skattmästare
Åke Dunér - Styrelseledamot
Sven Hellborg - Styrelseledamot
Ingvar Norén - Styrelseledamot

1953
Åke Dunér - Ordförande
Karl-Erik Nordlund - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Gunnar Rinman - Skattmästare
Ingvar Norén - Styrelseledamot
Stig Eckerbrant - Styrelseledamot
Evert Karlsson - Styrelseledamot

1954
Åke Dunér - Ordförande
Karl-Erik Nordlund - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Gunnar Rinman - Skattmästare
Ingvar Norén - Intendent
Stig Eckerbrant - Styrelseledamot
Herbert Edberg - Revisor
Bo Hedvall - Revisor
Karl Sundholm - Revisor

1955
Åke Dunér - Ordförande
Karl-Erik Nordlund - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Gunnar Rinman - Skattmästare
Ingvar Norén - Styrelseledamot
Stig Eckerbrant - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot

1956
Åke Dunér - Ordförande
Karl-Erik Nordlund - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Gunnar Rinman - Skattmästare
Ingvar Norén - Styrelseledamot
Stig Eckerbrant - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot

1957
Åke Dunér - Ordförande
Karl-Erik Nordlund - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Gunnar Rinman - Skattmästare
Ingvar Norén - Styrelseledamot
Stig Eckerbrant - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot

1958
Åke Dunér - Ordförande
Karl-Erik Nordlund - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Stig Eckerbrant - Skattmästare
Ingvar Norén - Styrelseledamot
Gunnar Rinman - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot

1959
Åke Dunér - Ordförande
Karl-Erik Nordlund - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Ingvar Norén - Skattmästare
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
(avförd Stig Eckerbrant)

1960
Åke Dunér - Ordförande
Alf Lundquist - Vice ordförande
Bo Hedwall - Skattmästare
Karl Liliequist - Sekreterare
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Sten-Otto Liljedahl - Styrelseledamot
Henry Nord - Styrelseledamot (avgick under året)
Carl-Hjalmar Bodman - Adj.

1961
Åke Dunér - Ordförande
Alf Lundquist - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Bo Hedvall - Kassör
Carl-Hjalmar Bodman - Styrelseledamot
Åke Erixon - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Arne Weldner - Suppleant
Uno Bjarnemark - Suppleant

1962
Hugo Caneman - Ordförande
Carl-Hjalmar Bodman - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Bo Hedvall - Kassör
Åke Erixon - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Arne Weldner - Styrelseledamot
Einar Axelsson - Suppleant
Rolf Theblin - Suppleant

1963
Hugo Caneman - Ordförande
Carl-Hjalmar Bodman - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Bo Hedvall - Skattmästare
Åke Erixon - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Arne Weldner - Styrelseledamot
Einar Axelsson - Suppleant
Rolf Theblin - Suppleant

1964
Hugo Caneman - Ordförande
Carl-Hjalmar Bodman - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Bo Hedvall - Kassör
Åke Erixon - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Gunnar Dahlfors - Suppleant
Bengt Jäderholm - Suppleant

1965
Hugo Caneman - Ordförande
Carl-Hjalmar Bodman - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Bo Hedvall - Kassör
Per Bergström - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Gunnar Dahlfors - Suppleant
Bengt Jäderholm - Suppleant
Arne Malmgren - Revisor
Ingvar Norén - Revisor
Gunnar Rinman - Revisor

1966
Hugo Caneman - Ordförande
Carl-Hjalmar Bodman - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Bo Hedvall - Kassör
Per Bergström - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Gunnar Dahlfors - Suppleant
Bengt Jäderholm - Suppleant
Arne Malmgren - Revisor
Ingvar Norén - Revisor
Gunnar Rinman - Revisor
Gunnar Svensson - Styrelsesuppleant
Hugo Grönkvist - Styrelsesuppleant

1967
Carl-Hjalmar Bodman - Ordförande
Bengt Jäderholm - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Bo Hedvall - Kassör
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Ernst Nilsson - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Gunnar Dahlfors - Suppleant
Gunnar Nordstig - Suppleant
Curt Berggren - Revisor
Ingvar Norén - Revisor
Gunnar Rinman - Revisor

1968
Carl-Hjalmar Bodman - Ordförande
Bengt Jäderholm - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Bo Hedvall - Kassör
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Ernst Nilsson - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Gunnar Dahlfors - Suppleant
Inge Nilsson - Suppleant
Curt Berggrén - Revisor
Ingvar Norén - Revisor
Gunnar Rinnman - Revisor

1970
Carl-Hjalmar Bodman
Bengt Jäderholm - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Bo Hedvall - Skattemästare
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Ernst Nilsson - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Gunnar Dahlfors - Suppleant
Roland Erixon - Suppleant
Curt Berggrén - Revisor
Ingvar Norén - Suppleant
Gunnar Rinman - Revisor

1971
Carl-Hjalmar Bodman
Bengt Jäderholm - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Reine Gustafsson - Skattemästare
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Roland Erixon - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Åke Barrling - Suppleant
Kaj Alm - Suppleant
Curt Berggrén - Revisor
Ingvar Norén - Suppleant
Gunnar Rinman - Revisor

1972
Carl-Hjalmar Bodman
Roland Erixon - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Reine Gustafsson - Skattemästare
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Bengt Jäderholm - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Åke Barrling - Suppleant
Kaj Alm - Suppleant
Ingvar Norén - Suppleant

1973
Carl-Hjalmar Bodman
Roland Erixon - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Reine Gustafsson - Skattemästare
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Bengt Jäderholm - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Åke Barrling - Suppleant
Kaj Alm - Suppleant

1974
Carl-Hjalmar Bodman
Roland Erixon - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Reine Gustafsson - Skattemästare
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Kaj Alm - Suppleant
Anders Holmstedt - Adjungerade
Lennart Öberg - Adjungerade
Curt Berggrén - Revisor
Ingvar Norén - Revisor
Gunnar Rinman - Revisor
Olof Dahl - Revisorssuppleant
Anna Dettner - Revisorssuppleant

1975
Rudolf Walldén - Ordförande
Roland Erixon - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Reine Gustafsson - Skattmästare
Kaj Alm - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Bengt Stagman - Suppleant
Ulf Örnmarker - Suppleant
Anders Holmstedt - Adjungerade
Lennart Öberg - Adjungerade
Curt Berggrén - Revisor
Ingvar Norén - Revisor
Gunnar Rinman - Revisor
Olof Dahl - Revisorssuppleant
Anna Dettner - Revisorssuppleant

1976
Rudolf Walldén - Ordförande
Roland Erixon - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Reine Gustafsson - Skattmästare
Kaj Alm - Styrelseledamot
Hilding Lövdahl - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Bengt Stagman - Suppleant
Suzanne Dettner-Mattiasson - Suppleant
Axel M. Murray - Adjungerade
Lennart Öberg - Adjungerade
Curt Berggrén - Revisor
Ingvar Norén - Revisor
Gunnar Rinman - Revisor
Olof Dahl - Revisorssuppleant
Anna Dettner - Revisorssuppleant

Ett par hundra medlemmar slöt upp på årsmötet i övertygelsen om att det skulle bli ett lugnt årsmöte. På den punkten blev årsmötesdeltagarna dock något överraskade, när fotbollens Johan Björkman blåste i lurarna och menade att alldeles för stor makt låg i händerna på Överstyrelsen. Även Ulf Adelsohn på hockeysidan stämde in i klagolåten och i fortsättningen kom därför ett och annat hårt ord att växlas. Mötesordförande Birger "Farsan" Sandberg lugnade omsider ner diskusionen och man enades om att i fortsättningen skapa bätte kontakt i demokratisk anda.

1977
Rudolf Walldén - Ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Suzanne Dettner-Mattiasson - Suppleant
Sture Danielsson - Suppleant
Harry Holmberg - Styrelseledamot
Gustaf Douglas - Styrelseledamot

1978
Rudolf Walldén - Ordförande
arry Holmberg - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Reine Gustafsson - Skattmästare
Kaj Alm - Syrelseledamot
Gustaf Douglas - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Suzanne Dettner-Mathiasson - Suppleant
Sture Danielsson - Suppleant
Leif Forsberg - Adjungerade
Pelle Bergström - Adjungerade
Lennart Öberg - Adjungerade
Curt Berggrén - Revisor
Ingvar Norén - Revisor
Sven Jansson - Revisor
Bernt Gyllenswärd - Revisorsuppleant
Anna Dettner - Revisorsuppleant
Klubbdirektör - Bengt Stagman

1979
Gustaf Douglas - Ordförande
Harry Holmberg - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Reine Gustafsson - Skattmästare
Kaj Alm - Styrelseledamot
Suzanne Dettner-Mathiasson - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseleamot
Sture Danielsson - Suppleant
Knut-Uno Törnqvist - Suppleant
Rudolf Walldén - Adjungerade
Lennart Öberg - Adjungerade
Curt Berggrén - Revisor
Ingvar Norén - Revisor
Sven Jansson - Revisor
Bernt Gyllenstam - Revisorsupplenat
Anna Dettner - Revisorsupplenat

1980
Rudolf Walldén - Ordförande
Harry Holmberg - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Reine Gustafsson - Skattmästare
Kaj Alm - Styrelseledamot
Suzanne Dettner-Mathiasson - Styrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseleamot
Gustaf Douglas - Syrelseledamot
Bengt Broberg - Styrelseledamot
Sture Danielsson - Suppleant
Åke Sand - Suppleant
Lennart Öberg - Adjungerad
Curt Berggrén - Revisor
Ingvar Norén - Revisor
Sven Jansson - Revisor
Bernt Gyllenstam - Revisorsuppleant
Anna Dettner - Revisorsuppleant

1981
Rudolf Walldén - Ordförande
Åke Sand - Vice ordförande
Karl Liliequist - Sekreterare
Reine Gustafsson - Skattmästare
Suzanne Dettner-Mathiasson - Klubbmästare
Harry Holmberg - Syrelseledamot
Rolf Theblin - Styrelseledamot
Bengt Broberg - Styrelseledamot
Gustaf Douglas - Styrelseledamot
StureDanielsson - Suppleant
Hans Hellquist - Suppleant
Einar Wikberg - Adjungerade
Lennart Öberg - Adjungerade
Curt Berggren - Revisor
Sven Jansson - Revisor
Ingvar Norén - Revisor

1982
Bengt Broberg - Ordförande
Åke Sand - Vice ordförande
Henrik Bromfält - Sekreterare
Reine Gustavsson - Skattmästare
Hans Hellqvist - Styrelseledamot
Berth Sundin - Styrelseledamot
Bo Andersson - Styrelseledamot
Matts Wassdahl - Styrelseledamot
Sture Danielsson - Suppleant
Bengt Lindbergh - Suppleant

1983
Bengt Broberg - Ordförande
Åke Sand - Styrelseledamot
Reine Gustavsson - Styrelseledamot
Hans Hellqvist - Styrelseledamot
Berth Sundin - Styrelseledamot
Bo Andersson - Styrelseledamot (fotboll)
Matts Wassdahl - Styrelseledamot (slalom)
Matts Wassdahl - Styrelseledamot
Henrik Bromfält - Styrelseledamot
Jan Olof Andersson - Styrelseledamot (handboll)
Anders Reistam - Styrelseledamot
Sture Danielsson - Styrelseledamot
Bengt Lindbergh - Styrelseledamot

1984
Berth Sundin - Ordförande
John Lindgren - Vice ordförande
Henrik Bromfält - Sekreterare
Reine Gustavsson - Skattmästare
Bo Andersson - Styrelseledamot
Bengt Broberg - Styrelseledamot
Jan Olof Nilsson - Styrelseledamot
Jan Peder Norstedt - Styrelseledamot
Anders Reistam - Styrelseledamot
Owe Svensson - Styrelseledamot

1985
Berth Sundin - Ordförande
John Lindgren JR - Vice ordförande
Henrik Bromfält - Sekreterare
Einar Wikberg - Skattmästare
Bengt Broberg - Styrelseledamot (ishockey)
Reine Gustavsson - Styrelseledamot (fotboll)
Bert Niska - Styrelseledamot (bandy)
Jan Peder Norstedt- Styrelseledamot (cykel)
Anders Reistam - Styrelseledamot
Owe Svensson - Styrelseledamot
P O Wester - Styrelseledamot

1986
Berth Sundin - Ordförande
John Lindgren JR - Vice ordförande
Barbro Ekdahl - Sekreterare
Anders Wallén - Skattmästare
Bo Andersson - Styrelseledamot

1987
Jan-Peder Norstedt - Ordförande
Åke Bergdahl - Vice ordförande
Åke Bogerius - Vice ordförande
John Lindgren JR - Styrelseledamot
Anders Reistam - Styrelseledamot
Bo Andersson - Styrelseledamot
Arne Gustafsson - Styrelseledamot
Per Darnell - Styrelseledamot
Göran Fritzell - Styrelseledamot
Berndt Banfors - Ordf. cykelsektionen
Sören Berglund - Ordf. boxningssektionen
Rolf Rosenberg - Adjungerad
Gösta Bohlinder - Valberedningen
Carl-Erik Eriksson - Valberedningen
Gertrud Olsson - Valberedningen
Owe Svensson - Valberedningen

1988
Jan-Peder Norstedt - Ordförande

1989
Jan-Peder Norstedt - Ordförande

1990
Jan-Peder Norstedt - Ordförande

1991 Alliansatyrelsen
Arne Gustafsson - Ordförande


+ Djurgårdaren 1981 sid 65!

Källor:
Djurgårdens Idrottsförenings Medlemstidning 1909-1917
Djurgårdaren 1918-
Johan af Klerckers outgivna 25-års bok
Djurgårdens IF 100 år


/DIFarkivet.se

Copyright © DIFarkivet.se