Det första klubbmärket

Djurgårdens klubbmärke har inte alltid sett ut som dagens sköld, med färgerna gult, rött och blått. De första fem åren hade föreningen en fyruddig stjärna som klubbmärke.Så här beskrevs Djurgårdens första klubbmärke Svenska Idrottskalendern 1894: "märke af hvit metall, visande en fyruddig stjerna jemte sköld med bokstäfverna D. I. F.".

Johan af Klercker beskrev föreningens första klubbmärke såhär år 1916: "Djurgårdens första klubbmärke utgjordes av en fyruddig stjärna av silver med bokstäverna D.I.F. inom en sköld".

Märket är av tunt material och inskriptionen var enkel, för att hålla ned produktionskostnaderna. Stjärnan fästes med en nål på baksidan och bars ofta på vintermössan av våra skidlöpare.

Det finns idag endast ett fåtal bevarade exemplar av detta historiska märke, som vi känner till. Ett exemplar ägdes av Johan af Klercker och skänktes 2007 av Johans dotter till Djurgårdens IF och återfinns idag för allmän beskådning i pokalrummet på Stadion.

Att ha en stjärna som klubbmärke kom att bli väldigt vanligt tack vare Idrottsföreningen Kamraterna, IFK, som använder en fyruddig stjärna som klubbmärke. 2007 hade IFK hela 170 föreningar totalt, med närmare 100.000 medlemmar. IFK bildades dock först 1895 och deras stjärna kan således inte ha varit en förebild för vårt första märke. Vid tiden för Djurgårdens IF:s grundande, 1891, var det ovanligt med stjärnor som klubbmärke och därför har teorin nedan vuxit fram.

En trolig förebild till det första klubbmärket är ett bryggeri, som fanns vid tiden för förenings bildande. Bryggeriets namn var Neumüllers Bryggeri (1856-1912) och enligt uppgift jobbade en av grundarna där. Stjärnornas form är snarlik, samma outline, och strecken utanför Neumüllers stjärna påminner väldigt mycket om de som finns inuti vår stjärna. Skölden i mitten av stjärnan, med initialerna DIF, påminner en del om Örgryte IS första klubbmärke. Inte omöjligt att man fick lite inspiration av Göteborgsklubben, som bildats några år tidigare, 1887.

 

Ovan syns två varianter av första klubbmärket. Det är fem och tio-års-märken för de medlemmar som hade tillhört föreningen i 5-10 år. 5-års märket är försilvrat och har ett "V" (romerska siffran för 5) i nederkant medan 10-års märket är förgyllt med ett "X" (romerska siffran för 10) i nederkant. På baksidan står namn på medlemmen och mellan vilka år, 5 eller 10, som han/hon varit medlem i DIF. Stjärnan fästes med hjälp av en säkerhetsnål på baksidan av rosetten.

Fem-års-märket skänktes på åttiotalet till Djurgårdens Idrottsförening av Lill-Einar Olsson som var landets främsta backhoppare under en tid och spelade även fotboll för DIF i början av sekelskiftet. Vårt första klubbmärke har alltså funnits i DIFs ägo sedan 80-talet. Man har dock inte vetat om vilken dyrgrip som legat i botten av en kartong, tillsammans med Lill-Einars samlade pokaler och priser.

 

År 1896 infördes ett nytt klubbmärke bestående av en gul och blå sköld, delad snett över av ett rött band med bokstäverna D.I.F.

Samma märke används än idag och kommer säkert pryda våra idrottare i flera hundra år till.

 

 

 

Johan af Klercker beskrev Djurgårdens sköld med denna dikt, senare kallad "Djurgårdsdikten", som första gången publicerades i "Diabolo" 1908, som var en föregångare till Djurgårdens medlemsblad som startades året efter.

Källor:
Johan af Klerckers outgivna 25-års bok
Djurgårdens IF 100 år


/DIFarkivet.se

Copyright © DIFarkivet.se